TC VLODROP

 
 

Lid worden ( en afmelden ) van de tennisclub

Aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te geschieden bij:

Anne Moors
Beukenlaan 12
6063 DA Vlodrop
tel: 0475-850484
email: anne.moors@home.nl

 

CONTRIBUTIE VANAF 2017

De bedragen zijn als volgt :

- senioren (vanaf 21 jaar): € 110,--
- junioren inclusief training: € 110,--
- junioren zonder training: € 75,--
- familieabonnement: € 330,--
- afkoopbedrag verrichten werkzaamheden: € 80,00
- ondersteunend lidmaatschap : € 15,00
- pasjeslid voor competitie: € 15,00
- competitiebijdrage voorjaar: € 70,00
- competitiebijdrage najaarC: € 70,00

 

Introductie nieuwe leden :

TC Vlodrop start een introductie lidmaatschap. Kosten hiervan zijn €25,00 voor een periode van 3 maanden.
Start introductie periode kan ieder moment gedurende tennis seizoen zijn.
In deze 3 maanden hebt U dezelfde rechten/plichten als een normaal lid van de TCV. Deze 3 maanden kunnen gebruikt worden om kennis te maken met de tennissport en TCV. Indien U besluit na deze periode om vast lid te worden van de TCV, dan worden de betaalde €25,00 in mindering gebracht op de dan gelden contributie kosten ( Zie website).

NB: Introductie lidmaatschap kan maar 1x per persoon genomen worden.


Afmelden :

Leden zijn verplicht opzegging van het lidmaatschap voor 31 december voorafgaand aan het volgend verenigingsjaar, schriftelijk of per mail door te geven aan de secretaris van TC Vlodrop. ( anne.moors@home.nl )
Bij te late afmelding zijn we (helaas) genoodzaakt de bondscontributie in rekening te brengen ( Reglement).

U kunt hiervoor dit Aanmeldingsformulier met Toestemmingsverklaring [ klik & afdrukken ] gebruiken.
 www.tcvlodrop.com